top of page

Mieszadła do zboża - FONTAINE SILO

Urządzenie stosowane do wentylacji ziarna poprzez jego przemieszczenie. Przemieszczając stertę zboża (lub innego produktu) powoduje jego lepsze napowietrzenie. Usuwa gorące punkty (tzw. hotspoty) i zwiększa skuteczność wentylacji. Dostosowane do różnych produktów: ziarna, roślin oleistych oraz roślin strączkowych.

mieszadlo-do-zboza-2.jpg

DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH PRODUKTÓW:

 • Ziarno

 • Rośliny oleiste

 • Rośliny strączkowe

 

KORZYŚCI:

 • Przemieszanie sterty zboża

 • Lepsze napowietrzenie ziarna

 • Usuwanie gorących punktów

 • Zwiększa skuteczność wentylacji

 • Ułatwia suszenie poprzez przeniesienie ziarna z dołu na górę

 • Zatrzymuje proces pozostawienia ziarna w wysokiej temperaturze i wilgotności                           

 

SPECYFIKACJA:

 • Silnik 2,2 kW z wyłącznikiem ON/OFF

 • Wydajność : 30-60 ton/h

 • Prędkość : 2,5 m - 3 m na minutę (przy żmijce 2 m)

 • Aluminiowa obudowa

 • Mieszadło o średnicy 840 mm z wyłącznikiem oraz przewodem

 • Waga całkowita zestawu: 38 kg (w odniesieniu do żmijki 2 m, podstawy i silnika)

 • Dostępne 4 rodzaje wymiennych żmijek: 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m

 

PROSTA INSTALACJA:

 • Wszystkie elementy mieszadła rozłożyć na stercie zboża

 • Dobrać odpowiednią długość żmijki (tak aby po wkręceniu w stertę nie dotykała podłoża)

 • Lej wylotowy mieszadła skierować w kiedunku sterty ziarna oraz dokręcić żmijkę

 • Po włączeniu zasilania zatopić powoli żmijkę w ziarno aż do momenu uzyskania pozycji pionowej

 • Aby wprowadzić mieszadło w ruch należy docisnąć lej wysypowy w kierunku ziarna.

 • Zestaw do ręcznego prowadzenia mieszadła wymaga pomocy operatora do zawracania oraz zabezpieczania przewodu sieciowego.

OPCJONALNIE SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

Obrót centryczny - Mieszadło zaczyna swoją pracę na środku pryzmy zboża zwiększając średnicę swojego obrotu do maksymalnej długości wynoszącej 18 m. Po osiągnięciu pełnej średnicy obrotu sterownik wyłączy urządzenie. Po zakończeniu pracy można dokonać zmiany ustawienia obrotu tak aby mieszadło kierowało się do środka - w punkcie końcowym sterownik również wyłączy urządzenie.

rotacja-centryczna3.jpg
rotacja-centryczna.jpg

Obrót centryczny - Mieszadło zaczyna swoją pracę na środku pryzmy zboża zwiększając średnicę swojego obrotu do maksymalnej długości wynoszącej 18 m. Po osiągnięciu pełnej średnicy obrotu sterownik wyłączy urządzenie. Po zakończeniu pracy można dokonać zmiany ustawienia obrotu tak aby mieszadło kierowało się do środka - w punkcie końcowym sterownik również wyłączy urządzenie.

bottom of page